Hej!

Hermed indkaldes til generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes

lørdag 4. maj 2019 kl 10.00 på Faaborg Camping

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen, på valg: kassereren
5. Valg af træfudvalg
6. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsesmødet:
……….Forslag fra Henrik (8), hvad med om træfudvalgene får et
……….lille beløb til leje af telt/lokale til træffene.
……….Der blev fremstillet forslag om at hæve det årlige kontingent til 200,- kr.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden eller et bestyrelsesmedlem i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Eller send forslag på erling@nordiskfordpklub.dk
mvh Erling Hansen (10)