Generalforsamling 4. maj 2019 på Faaborg Camping

1. Valg af dirigent.
John (4) meldte sig som ordstyrer.

2. Formandens beretning.
Der er ikke noget at berette, business as usual.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet blev sendt rundt til gennemsyn, der var ingen bemærkninger.
Der var 30 betalende medlemmer ved generalforsamlingens afslutning.
Der er stadig enkelte medlemmer som mangler at betale.
Vi sender lige en reminder ud.

4. Valg til bestyrelsen, på valg: kassereren
Belinda (26) genopstiller, hun er hermed valgt.

5. Valg af træfudvalg
Henrik (8) og Karin (19) har valgt at trække sig, hvis der skulle
være nogen andre fra Fyn som kunne tænke sig at være med må de melde sig.
Jyllandsudvalget fortsætter som hidtil.

6. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsesmødet:

Forslag fra Henrik (8), hvad med om træfudvalgene får et
lille beløb til leje af telt/lokale til træffene.
Der er bevilget 500,- kr. til brug af leje af lokaler, der hvor vi kan låne
lokaler gratis bliver der så ikke brug for det beløb.

Der blev fremstillet forslag om at hæve det årlige kontingent til 200,- kr.
Forslaget blev nedstemt, vi har jo stadig en del penge i kassen, vi kan altid
hæve det senere hvis det bliver aktuelt.

7. Eventuelt.
Det er meget vigtigt at i giver besked om hvor mange der kommer til jubilæumstræf pga. madbestilling.

mvh Erling Hansen (10)