Referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2020

Bestyrelsesmødet blev som vanligt holdt hos kassereren Belinda (26) i Veflinge, vi havde en rigtig hyggelig dag, mange tak til Benny og Belinda for deres gæstfrihed.
Vi snakkede om det midterste træf i juni måned
og blev enige om uge 25, altså 19.-21. juni.
Regnskabet blev sendt rundt til gennemsyn, der var ingen kommentarer, vi har stadig et stabilt økonomigrundlag.
Kontingent: Vi har stadig 6-7 medlemmer som mangler at betale kontingent, ellers har de fleste betalt, husk nu lige at få det på plads, vi har også nogle som stadig mangler at betale for 2019.
Første træf i Jylland bliver et eller andet sted på den sønderjyske vestkyst, nærmere følger senere.
Husk at vi har generalforsamling om lørdagen på første træf.
Hvis der skulle være nogen som kunne tænke sig at være med i et af træfudvalgene (specielt Fyn som vi diskuterede sidste år) så overvej lige dette indtil vi ses igen på første træf.

Mvh/ Erling Hansen (10)