Nordisk Ford P Klub
Generalforsamling 21-08-2021

 1. Valg af dirigent
  Winnie blev valgt til dirigent
 2. Formandens beretning
  John (4) Der er ikke meget at berette da der har været Corona krise, vi har nogle ting vi skal have snakket om til generalforsamlingen
  Generalforsamlingen skulle egentlig have været afholdt på det første træf men bedre sent som aldrig.
 3. Fremlæggelse af regnskab
  Belinda (26) fremlagde regnskab, det blev godkendt, der er nogen som ikke har betalt, hvis de ikke har betalt to år i træk bliver
  de slettet fra listen

  Vi har fået følgende nye medlemmer:
  Poul J Stamp Sønderborg
  Jens Poulsen Valby
  Niels Pommer Faxe Ladeplads
  Martin Wael Madsen Rødekro

  Vi byder de nye medlemmer hjerteligt velkommen i klubben.
 4. Valg til bestyrelsen:
  På valg denne gang er kassereren
  Belinda (26) modtog genvalg som kasserer
 5. Valg af træfudvalg, vi byder Kent (37) velkommen i træfudvalg Jylland
  Udover det så fortsætter træfudvalgene som hidtil da der jo ikke rigtig har været noget afholdt de sidste par år
 6. Behandling af indkomne forslag, hvad med at reducere til to almindelige træf (weekendtræf) og så holde det midterste som endagstræf i juni måned
  Der var enighed om forslaget, der er indbygget fleksibilitet i endagstræffet så det ikke behøves at afholdes en bestemt dato.
  Træf afholdes første hele weekend i maj og sidste hele weekend i august, midterste træf en gang i juni.
  Således afholdes første træf næste år 6-8 maj 2022 i Jylland, endagstræf i juni samt Sidste træf 26-28 aug 2022 på Fyn.
  Der skiftes mellem landsdelene.
 7. Eventuelt: Kent (37) undersøger priser på klubeffekter fra Dybbøl Flag
  Der er planlagt Julefrokost 6. november hos Joachim (12) og Winnie (14), nærmere tilgår
  John (4) måske er der chance for at animere nogle af vores medlemmer på Sjælland så vi også på et tidspunkt kunne holde træf på Sjælland
  Forslag fra Kaja, Hvad med at holde et træf på Hohenwarte, der er overnatningsmuligheder og det hele.

Der er bestyrelsesmøde 5. marts 2022 Hos Benny (16) og Belinda (26) i Veflinge samt klubeftermiddag fra kl 14.00

Referent Erling Hansen (10)