Blog Image

Medlemmer

Klubblad

Klubblad

Hilsen

2018 Posted on Sat, December 22, 2018 21:47:46

Hej!

Klubben ønsker alle medlemmer en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Næste år har vi jubilæumstræf, håber at se rigtig mange biler.

smileysmiley

på klubbens vegne
Erling Hansen (10)Oldtimertreffen Jübek

2018 Posted on Sun, June 24, 2018 20:57:26

Husk at der er oldtimer træf søndag 1. juli i Jübek i Tyskland

Det er gratis for oldtimere at deltage inkl. 2 personer i bilen

har man flere med er der et beskedent tilskuergebyr for de ekstra personer

Vi samles kl 7.00 hos John Silberbauer og kører i samlet flok ned

til Kruså grænse hvor vi mødes med Tønder veteranklub og fortsætter

ned til træffet, vi plejer at hygge os, og der kommer rigtig mange gamle

køretøjer lige fra knallerter til mejetærskere.

/mvh Erling (10)Referat fra den ekstraordinære generalforsamling på Hasmark Camping

2018 Posted on Sun, June 24, 2018 20:48:35

Hej!

Ekstraordinær generalforsamling afholdt på Hasmark Camping 23. juni 2018 kl. 10.00

Behandling af forslag fremkommet på generalforsamlingen
5. maj i Kruså under eventuelt:

Forslag et:
Hvad med at lave det midterste træf om til et endagsarrangement
hvor vi kunne finde at sted at samles, evt. hvor der var andre oldtimere.

Forslag to:
Hvad med at fremrykke det midterste træf så det holdes en uge før så vi
ikke kommer til at ramme højsæsonen, det bliver hermed nemmere at forhandle
med campingpladserne.

Resultat:

Det blev på forsamlingen 23. juni med stor tilslutning besluttet at bibeholde det midterste træf som et weekend træf men så i stedet at afholde det en uge før fremover for ikke at komme til at ramme hovedsæsonen for campingpladser.

Således kommer træffet til at ligge på næstsidste weekend i juni.

Det blev også besluttet at jubilæumstræf fremover afvikles på det sidste træf, det næste jubilæumstræf (10 år) er i 2019.

Træfudvalget har her et forhøjet rådighedsbeløb, så hvis der arrangeres bespisning vil det være med bindende tilmelding.

/mvh Erling (10)Jyllandstræf 24.-26. august

2018 Posted on Fri, May 25, 2018 16:05:38

Det sidste træf i Jylland afholdes på Silkeborg Sø Camping
det var ikke muligt at reservere hytter men der er en del
hytter og mobilhomes fri den weekend så det er bare med
at bestille hurtigst muligt.

Der vil være pokal til årets bil så mød op. Book på deres
hjemmeside og skriv under bemærkning at I kommer fra
Nordisk Ford P Klub.

Silkeborg sø camping og feriehuse
Aarhusvej 51. DK-8600 Silkeborg

mail@seacamp.dk

Hjemmeside

Med venlig Ford hilsen KjeldIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2018 Posted on Sun, May 13, 2018 20:21:49

Der indkaldes hermed til

Ekstraordinær generalforsamling

Denne afholdes på Hasmark Camping på fynstræffet

23. juni 2018 kl. 10.00

På dagsordenen:

Behandling af forslag fremkommet på generalforsamlingen
5. maj i Kruså under eventuelt:

Forslag et:
Hvad med at lave det midterste træf om til et endagsarrangement
hvor vi kunne finde at sted at samles, evt. hvor der var andre oldtimere.

Forslag to:
Hvad med at fremrykke det midterste træf så det holdes en uge før så vi
ikke kommer til at ramme højsæsonen, det bliver hermed nemmere at forhandle
med campingpladserne.

/mvh Erling Hansen (10)Referat fra Generalforsamling

2018 Posted on Mon, May 07, 2018 02:03:09

Referat fra Generalforsamling 5. maj 2018

1. Valg af dirigent.
Kjeld (6)

2. Formandens beretning.
Intet nyt at berette og der sker jo ikke så meget.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet blev sendt rundt til gennemsyn. Der var ingen særlige bemærkninger.

4. Valg til bestyrelsen, på valg: Formanden
Formanden John (4) modtager genvalg.

5. Valg af træfudvalg
Træfudvalg fortsætter med nuværende besætning.

6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Lotte (20): Hvad med at forlange at træfudvalgene reserverer campingplads 3 måneder før træffene. I nogle tilfælde er måske nødvendigt at booke året i forvejen da der på nogle pladser er vinterlukning.

7. Eventuelt.
Hvad med at reducere træf til første og sidste træf og så holde et endagstræf i stedet for det midterste hvor man f.eks. finder et sted hvor der kommer andre oldtimere. Dette vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling som afholdes på midterste træf i juni.

Næste år har vi 10 års jubilæum, lige som ved 5 års jubilæum udvides med en dag således at træf kører fra torsdag til søndag. Belinda (26) foreslog at forlægge jubilæumstræf til sidste træf da det her er nemmere at lave aftaler med campingpladsen, det er hermed besluttet.

Referent, Erling (10)Indkaldelse til generalforsamling

2018 Posted on Sat, April 14, 2018 03:32:47

Hej kære venner!

Der indkaldes hermed til generalforsamling I Nordisk Ford P Klub DK.
Den ordinære generalforsamling afholdes
lørdag 5. maj 2018 på Kruså Camping
Vi regner at starte mødet efter morgenmaden omkring kl. 10.00
Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen, på valg: Formanden
5. Valg af træfudvalg
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

mvh Erling Hansen (10)Referat fra bestyrelsesmødet 3. marts 2018

2018 Posted on Sun, March 11, 2018 17:46:32

Regnskabet blev sendt rundt til gennemsyn,
Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Der er i skrivende stund 30 medlemmer i klubben som har betalt kontingent

Det træfudvalg som har to træf har 1000 kr. til rådighed pr træf
Der er ønske om at træfudvalgene kan distribuere de 2000,- kr.
mellem de to træf sådan at hvis man ikke har brugt så meget på
det ene træf kan de overføres til det andet træf.
Det tages med som et punkt til generalforsamlingen på første træf.

Det blev besluttet at når træfudvalgene arrangerer træf så bedes de
tilføje kontakt information (tlf. eller sms) hvor medlemmerne bliver bedt om
at meddele hvor mange personer man ca kommer til træf af hensyn til bestilling
af morgenbrød.

Referent
Erling Hansen (10)Next »